4. Sınıf İngilizce Zamirler

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

ÖZNE ZAMİRLERİ (Subjective Pronouns)

I ben
You sen
He o (erkekler için)
She (bayanlar için)
It (cansız nesneler ve hayvanlar için)
We biz
You siz
They onlar

 

Subject Pronouns, cümlenin başında özne olarak kullanılır. Örnek ifadeler;

I am a student. (Ben bir öğrenciyim)

You are intelligent. (Sen zekisin)

They study English. (Onlar İngilizce çalışırlar.)

NESNE ZAMİRLERİ (Objective Pronouns)

me beni
you seni
him onu (erkekler için)
her onu (bayanlar için)
it onu
us bizi
you sizi
them onları

 

Objective Pronouns, yüklemden sonra nesne görevinde kullanılan zamirlerdir. Örnek ifadeler;

I love her. (Seni seviyorum.)

I like it. (Onu seviyorum.)

ingilizce zamirler