4. Sınıf Sımple Continuous Tense

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

PRESENT CONTINUOUS TENSE

A. STRUCTURE

Özne + Yardımcı Fiil (am/is/are) + Asıl Fiil (+ing) + Nesne

Subject + Auxiliary Verb (am/is/are) + Main Verb (+ing) + Object

 

 

Positive Structure:

I am  
You are  
He is  
She is working
It is  
We are  
They are  

 

Kısaltmalar: I’m, you’re, he’s, she’s, it’s, we’re, they’re şeklinde yardımcı fiil özneyle birleştirilerek kısaltma yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Negative Structure:

I am  
You are  
He is  
She is not working
It is  
We are  
They are  

 

Kısaltmalar: I’m not, you’re not, you aren’t, he’s not, he isn’t, she’s not, she isn’t, it’s not, it isn’t, we’re not, we aren’t, they’re not, they aren’t…

 

 

 

 

 

 

 

Question structure:

Am I  
Are You  
Is He  
Is She working?
Is It  
Are We  
Are They  

 

Soru halinin olumsuz şeklinde yardımcı fiil ve not ayrı yazılıyorsa, “not” özneden sonra yazılmalıdır; Am I not? Are you not? Aren’t you? Is he not? Isn’t he? şeklinde kullanılabilir…

B. KULLANIM

Şimdiki Zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde çoğu zaman, “now, at the moment, at the present, right now, just now, at this moment” gibi zaman zarfları kullanılır.

Take your umbrella, it’s raining.
Right now, I’m going home.

Gelecek zaman zarfları kullanılarak, gelecekte yapılması tasarlanan eylemler ifade edilebilir. 

What are you doing next week?
I’
m travelling tomorrow.