4.Sınıf İngilizce Unit-2 My Classroom

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

"This" "bu" demektir.

"That" "şu" veya "o" demektir. İngilizce'de şu veya o arasında fark yoktur.

This is a book.

That is a ruler.

 

"Bu nedir?" demek için "What is this?"

"Şu nedir?" demek için "What is that?" diye sorarız.

 

Bu sorulara cevap vermek için "it is" diye başlarız. Sonra nesnenin ismini söyleriz.

 

-What is this?

-It is a desk.

 

-What is that?

-It is a pen

 

"Is this" veya "Is that"diye başlayan sorulara, "yes-no questions" denir. Bu sorular Türkçe'deki "mi" sorusuna benzer. Cevap verirken evet veya hayır deyip, sonra nesnenin ne olduğunu söylemeliyiz.

-Is this a notebook?

-Yes, it is a nootebook.

Veya kısaca

-Yes, it is.

 

-Is that a pencil sharpener?

-Yes it is a pencil sharpener.

 

-Is that a table?

-No, it is a chair.

 

"No" dedikten sonra "it isn't" dersek, "değildir" anlamına gelir.

-Is that a board?

-No, it isn't. It is a dustbin.

 

-What is this, Zuzu?

-It is a ruler.

 

-Is this a notebook Ahmet?

-No it isn't. It is a book.

 

Şimdiye kadar bahsettiğimiz şeyler hep tekti. Şimdi çokluklardan bahsetmeyi öğrenelim.

 

"These" "bunlar" demektir.

"Those" "şunlar" veya "onlar" demektir. İngilizce'de "şunlar" veya "onlar" arasında fark yoktur.

 

Dikkat! "These" veya "those" kullanırsak "is" yerine "are" demeliyiz.

 

-What are these?

-They are chairs.

 

-What are those?

-They are pencils.

 

-Are these pens?

-No, they aren't. They are pencils.

 

"or" "ya da" manasına gelir.

 

-Are these notebooks or books?

-They are books.

 

-Are those tables or desks?

-They are tables.