Unit 14 Pyhsical Appearance Konu Analtımı

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Aşağıdaki tabloda sol tarafta ülke adları vee sağ tarafta da uyruk adları göreceksiniz. 

 

Kendimizi İngilizce ifade ederken, "Ben Türk'üm" demek için "I am Turkish" deriz.

 

"Türkiye'liyim" demek için "I am from Turkey" deriz.

 

 

 

 

 

Ülke adı Uyruğun söylenişi 

Turkey Turkish 

Spain Spanish 

Japan Japanese 

Britain British (English) 

Germany German 

Italy Italian 

the USA American 

 

Joe is American.

Bill is English.

Hans is German.

Franc is French.

Yoko is Japanese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surname veya "last name" soyadı anlamına geliyor.

 

 

 

Name: Michael What is his name? His name is Michael. 

Surname: Schumacher What is his surname? His surname is Schumacher. 

Age: 36 How old is he? He is thirty-six years old. 

Nationality: German What is his nationality? He is German. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beautiful ugly 

fat thin 

tall short 

old young 

happy sad 

 

 

 

 

 

Bu kavramlar zıt anlamlıdır.

-Is John tall or short?

-John is tall.

 

 

 

-Is your mother old?

-No she isn't.

-How old is she?

-She's forty years old.

 

 

 

 

Katty is tall.

Katty is thin.

She is young.

She has got black eyes and blonde hair.

She has got pink trousers.

She has got a blue blouse.

 

 

 

 

George is very tall and very fat. He has got brown eyes and very short black hair. He has got a white shirt. He has got yellow shorts and yellow shoes.