Unit 12 Seasons Konu Anlatımı

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Şimdiki İngilizce dersimizde mevsimler ve her mevsime ait hava durumlarını öğreneceğiz.

 

 

 

How many seasons are there in a year?

 

There are four seasons in a year.

 

 

 

summer yaz 

spring ilkbahar 

fall sonbahar 

autumn sonbahar 

winter kış 

 

in the morning

at noon

in the afternoon

at night

 

 

 

 

 

Hava durumu / weather  

sunny : güneşli

cloudy : bulutlu

rainy : yağmurlu

foggy : sisli

hot : sıcak windy : rüzgarlı

stormy : fırtınalı

snowy : karlı

cold : soğuk

  

 

 

 

 

 

 

 

In summer:   

It is sunny 

 

 

 

  It is cloudy 

It is hot 

In spring: It is windy 

 

 

 

 

 

 

  It is rainy 

It is sunny 

It is cloudy 

In winter: It is windy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  It is rainy 

It is snowy 

It is cloudy 

It is cold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava durumunu birisine sormak için "What's the weather like today?" deriz.

-What's the weather like today Tuğçe?

-It is sunny. It is very hot.

  

 

 

-I am hot.

-Take off your coat. 

 

take off: çıkart

 

 

-I am cold.

Put on your sweater

 

put on: giyin

 

 

 -What's the weather like today dad?

-It is rainy. Put on your raincoat and take an umbrella.

-Where is my coat?

-It is in the wardrobe.

-Where is the umbrella?

-It is in the bathroom.

 

 

 

 

-Look, Joe! It is snowy. Put on your gloves.

-OK. Is it windy?

-No it isn't.

 

 

 

 

It is rainy in Ankara.

It is snowy in Erzurum.

It is sunny in Antalya.

 

 

 

 

"Favourite" kelimesini burada da kullanabiliriz.

My favourite season is spring. It isn't hot. It isn't snowy. It is rainy.

 

 

 

 

There is some snow in the garden.

There isn't a lot of snow in the street.