Unit 10 Birthdays Konu Anlatımı

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Bir şeyin bir kişiye ait olduğunu söylemek istersek, O kişinin adının yanına "-s" harfi getiririz.  Şimdi aşağıdaki ingilizce cümleleri inceleyelim.

 

My father's birthday is on Saturday.

Betty's birthday party is on Friday at 3 o'clock

"'s" ekleyince cümleye nasıl bir anlam eklemiş olduk, anladınız mı?

"My father's" diyince    "babamın"

"Betty's" diyince     "Betty'nin"  demiş olduk.

 

 

 

 

Asking about the age: yaş sorma

 

-My father is thirty-eight years old.

-How old are you?

-I am eleven years old.

 

 

 -How old is Tolga?

-Ali is nineteen years old.

 

 

 

 

-How old is he?

-He is sixteen years old.

 

 

 

 

 

 

Şimdi de ayları öğrenelim.

 

 

There are 12 months in a year.

 

Ocak January Temmuz July 

Şubat February Ağustos August 

Mart  March Eylül September 

Nisan April Ekim October 

Mayıs May Kasım November 

Haziran June Aralık December 

 

 

Cümle içinde, ayları söylemeden önce "in" demeliyiz.

  

 

 

 

 

 

My birthday is in June.

Ali's birthday is in March. 

 

 

 

 

 

There are thirty days in April and June.

There are thirty days in November too.

  

 

 

There are thirty-one days in January and March.

 

 

 

 

-How many days are there in February?

-There are twenty-eight days in  February.