Home Sweet Home 2

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Bu ünitede öğreneceğimiz çok önemli bir diğer kullanım da "there is, there are" kullanımlarıdır. Kuralları, daha önce öğrendiğimiz "this is. these are" ile çok benzerdir.  Bir yerde birşeyin olduğunu söylemek için "there is, there are" kullanırız.

Mesela çantamda bir kalem var demek için:

"There is a pencil in my bag" deriz.

There are two cars on the road.

There is a tree in the garden.

There is a hat on my head.

There is a cooker next to the refrigirator.

There are pencils under the table.

There is a living room in the house. There is a bookcase in the living room. 

 

 

 

 

-Is there a sofa in your living room?

-Yes, there is a sofa in our living room.