Home Sweet Home 1

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

"Nerede?" sorusunun İngilizce anlamı  "Where is" dir. Kısaca "where's" diye de yazılabilir.

-Where is Atakan?

-He is in the kitchen.

  

-Where's my father?

-He is in the living room.

 

 

-Is he in the bedroom?

-No he isn't. He is in the living room

 

 

 Bedroom Bathroom Kitchen Living room 

Bed

wardrobe

table

mirror

window Washbasin

bathtub

mirror

toilet Cooker

refrigerator

table

chairs

cupboard Desk

armchair

sofa

window

table 

 

 

 

in içinde manası verir. 

on üstünde manasını verir. 

at belli bir noktada manasını verir. 

under altında manasını verir. 

next to bitişik, yanında manalarını katar. 

 

 Şimdi de bu sözcükleri nasıl kullanacağımızı görelim.

 

My jacket is in the wardrobe.

The book is on the table.

Ali is at the park.

The carpet is under the table.

The chairs are next to the table.

 

-Where is the cupboard?

-It is in the kitchen.