My Clasroom 2

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Arkadaşımızdan bir nesne istemek için, önce nesneyi söyleriz, sonra nazik olmak için "please" deriz.

İstenen nesneyi verirken "here you are" diyebiliriz.

-A pen please.

-Here you are. 

 

 

 

 

 

Mesela bu öğrendiklerimizi alışveriş yaparken kullanabiliriz.

 

-What are those?

-They are bananas.

-A banana please.

-Here you are. 

 

 

 

Başkasına ingilizce olarak bir şey yapmasını söylerken kullanılan cümlelere bakalım:

 

"Ayağa kalk" demek için  "stand up"

"otur" demek için  "sit down"

"kapıyı aç" demek için  "open the door"

"kapıyı kapat" demek için  "close the door"

"içeri gel" demek için  "come in"

"dışarı çık" demek için  "go out"

"defterini getir" demek için  "bring your notebook"

"tahtayı sil" demek için  "clean the board"

"dur" demek için  "stop" demeliyiz.

 

Open the window.

Close the window.

Bring your pen.