İngilizce Saatler,Saat Sorma,Saatlerin Okunuşu

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

İngilizce SAATLER

Saatlerin okunuşu iki şekilde olabilir;

  1. Dümdüz, yani yan yana duran iki rakamı okur gibi. Türkçe’de de dijital saatleri okurken söylediğimiz gibi.
Saat Okunuşu
10.15 Ten fifteen
2.40 Two forty
  1. Türkçe’de de olduğu gibi geçe ve var ifadeleriyle. Burada bilmemiz gereken

dört kelime var;

Quarter : çeyrek
Half : yarım
To : var
Past : geçiyor

Örnekler:

Saat Okunuşu
1.15 Quarter past one
1.30 Half past one
1.45 Quarter to two
3.15 Quarter past three
3.45 Quarter to four
7.20 Twenty past seven
7.40 Twenty to eight
6.05 Five past six
4.50 Ten to five

Buçuktan öncesi past yani geçe, sonrası to yani var kelimeleriyle anlatılır, aynen Türkçe’deki gibi. Dikkat etmemiz gereken şudur: Buçuktan sonrası için bir sonraki saate vardır. Yani;

4.45 à Quarter to four  YANLIŞTIR çünkü 4’e değil 5’e çeyrek var. Bu çok yapılan bir yanlıştır.

DOĞRUSU: 4.45 à Quarter to five

ALIŞTIRMA

Aşağıdaki saatlerin okunuşları nedir (her iki şekilde)? Cevaplarınızı aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

2.30

4.40

7.45

1.25

6.50

7.35

8.10

Cevaplar:

saat 1. okunuş 2. okunuş
2.30

 

4.40

7.45

1.25

6.50

7.35

8.10

Two thirty

 

Four forty

Seven fortyfive

One twenty five

Six fifty

Seven thirty five

Eight ten

Half past two

 

Twenty to five

Quarter to eight

Twenty five past one

Ten to seven

Twenty five to eight

Ten past eight