4. Sınıf -My Family

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

My Family (Immediate Family) Ailem (Yakın Ailem) başlıklı bu ünitede aile bireylerini tanıyacağız. Ayrıca meslekleri, 1-10 arasındaki sayıları, sahibi olduğumuz nesneleri söylemeyi de öğreneceğiz.

Önce ünitenin aile ile ilgili kelimeleri öğrenelim: Mother (anne), father (baba), grandmother (grandma) (büyükanne), grandfather (grandpa) (büyükbaba), son (erkek çocuk), daughter (kız çocuk), uncle (amca, dayı; enişte), aunt (teyze, hala; yenge), brother (erkek kardeş), sister (kız kardeş), nephew (erkek yeğen), niece (kız yeğen) ...

 

One (bir), two (iki), three (üç), four (dört), five (beş), six (altı), seven (yedi), eight (sekiz), nine (dokuz), ten (on) ...

 

Meslekler de şunlar:

Doctor (doktor), postman (postacı), driver (şoför), pilot (pilot), farmer (çiftçi), policeman (erkek polis), secretary (sekreter), green grocer (manav), butcher (kasap), nurse (hemşire), fireman (itfaiyeci), worker (işçi), cook (ahçı), waiter (garson), baker (fırıncı, ekmekçi), dentist (diş doktoru), air hostess (hostes), mechanic (tamirci), hairdresser (bayan berberi), grocer (bakkal), businessman (iş adamı), electrician (elektrikçi), engineer (mühendis) vb...

 

What is his job? sorusu ile kişinin mesleği öğrenilir. Cevapta He is a / an ............ . kalıbı kullanılır.

What is his job? (Onun mesleği ne?)

He is an actor. (O bir aktör.)

What is his job? (Onun mesleği ne?)

He is a dentist. (O bir diş doktoru.)

 

What is her job? sorusu ile kişinin mesleği öğrenilir. Cevapta She is a / an ............ . kalıbı kullanılır.

What is her job? (Onun mesleği ne?)

She is a nurse. (O bir hemşire.)

What is her job? (Onun mesleği ne?)

She is a hairdresser. (O bir kadın berberi.)

 

What is your job? sorusu ile karşımızdaki kişinin mesleği öğrenilir. Cevapta I am a / an ............ . kalıbı kullanılır.

What is your job? (Senin mesleğin ne?)

I am a tailor. (Ben terziyim.)

What is your job? (Senin mesleğin ne?)

I am a fireman. (Ben itfaiyeciyim.)

 

How many? ile cisimlerin - canlı (cansız) varlık, insan olabilir - kaç tane olduğu sorulur.

How many? (Kaç tane?)

Ten bears. (On (tane) ayı.)

How many? (Kaç tane?)

Two girls. (İki (tane) kız.)

How many? (Kaç tane?)

Seven armchairs. (Yedi (tane) koltuk.)

 

My ..........’s name is .......... . kalıbı ile aile bireylerini tek tek tanıtabilirsiniz. İlk boşluğa akrabalık derecesini bildiren kelimeyi, ikinci boşluğa ise kişinin adını getireceksiniz.

My father’s name is Dody.

(Benim babamın adı Dody.)

My mother’s name is Coco.

(Benim annemin adı Coco.)

My uncle’s name is Tody.

(Benim amcamın adı Tody.)

 

What is your ..........’s name? kalıbı ile anne, baba, amca, teyze vb. gibi aile bireylerinin isimlerinin ne olduğu sorulur. Noktalı bölüme adı öğrenilecek kişinin akrabalık derecesi yazılır.

What is your father’s name?

(Senin babanın adı ne?)

My father’s name is Bobo.

(Benim babamın ismi Bobo.)

What is your mother’s name?

(Senin annenin adı ne?)

My mother’s name is Zozo.

(Benim annemin ismi Zozo.)

 

Nesne veya canlının kime ait olduğu ve ilişkisi olduğunu göstermek için sahibi(leri)nin isminin sonuna ’s takısı getirilir. Tamer’s (Tamer’inki), Metin’s (Metin’inki), Gül’s( Gül’ünki) gibi ... Metin’s mother (Metin’in annesi), Bobo’s uncle (Bobo’nun amcası), Sema’s sister (Sema’nın kızkardeşi) ...