4. Sınıf -My Classroom

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Imperatives (Emir Cümleleri) dediğimiz kısa cümleler, bizden yapmamız istenen komutlardır. Sit down! (Otur!), Stand up! (Kalk!) gibi emir cümleleri fiil ile başlar. Sınıf içinde en çok kullanılanları öğrenelim. Come in! (İçeri gir!), Go out! (Dışarı çık!), Repeat! (Tekrarla!), Look! (Bak!), Listen! (Dinle!), Don’t speak! (Konuşma!), Don’t run! (Koşma!), Open! (Aç!), Close! (Kapat!), Point! (Göster!), Speak in English! (İngilizce konuş!), Clean! (Temizle!), Answer! (Cevapla!), Draw! (Resim çiz!), Write! (Yaz!), Don’t write! (Yazı yazma!), Cut! (Kes!)...   Don’t ile başlayan cümle, yapılması istenilmeyen eylemi gösterir.
 
  Sınıf içinde kullandığımız araçlar ve gereçler bazıları da şunlardır: Pencil (kurşun kalem), pen (dolma kalem), book (kitap), eraser (silgi), duster (tahta silgisi), pencilcase (kalemlik), pencil sharpener (kalemtıraş), schoolbag (okul çantası), dustbin (çöp kutusu), alarm clock (çalar saat), blackboard (yazı tahtası), ruler (cetvel), television (televizyon), CD player (CD oynatıcı), window (pencere), door (kapı), chair (sandalye), table (masa), desk (sıra), computer (bilgisayar), printer (bilgisayar yazıcısı), Turkish map (Türkiye haritası), Atatürk’s picture (Atatürk resmi), Turkish flag (Türk bayrağı), coloured pencils (renkli kurşun kalemler), ball point pen (tükenmez kalem), calendar (takvim), protractor (iletki), notebook (defter), scissors (makas), paper clip (ataç), clipboard (bloknot), bulldog clip (kâğıt tutacağı), files (klasör), palette (palet), pair of compasses (pergel), sellotape (selefon bant makinası), stapler (tel zımba makinası), hole punch (delgi makinası), square (gönye), pieces of chalks (tebeşir parçaları) ...
 
 
Tekil cins ismin tek (bir tane) olduğu göstermek için önünde a (bir, herhangi bir) veya an (bir, herhangi bir) kullanılır. İsmin ilk harfi a, e, i, o, u gibi sesli harf veya okunmayan h ise, önünde an kullanılır:
 
an apple (bir elma)
 
an eraser (bir silgi)
 
an ice cream (bir dondurma)
 
an orange (bir portakal)
 
an umbrella (bir şemsiye)
 
an hour (bir saat)
 
 
Tekil cins ismin ilk harfi sessiz veya okunmayan u ise önünde a kullanılır.
 
a school bag (bir okul çantası)
 
a calendar (bir takvim)
 
a duster (bir tahta silgisi)
 
a blackboard (bir yazı tahtası)
 
a watch (bir kol saati)
 
a pencil sharpener (bir kalemtıraş)
 
a uniform (bir önlük)
 
 
Yakındaki tekil varlığı gösterirken - Bu bir hayvan, eşya veya insan olabilir. - This is a / an .......... . kalıbı kullanılır.

This is a pencil. (Bu bir kurşun kalem.)
 
This is an armchair. (Bu bir koltuk.)
 
This is a uniform. (Bu bir önlük.)
 
This is an alarm clock. (Bu bir çalar saat.)
 
This is a Turkish map.

(Bu bir Türkiye haritası.)
 
This is an umbrella. (Bu bir şemsiye.)
 
This is a piano. (Bu bir piyano.)
 
This is an orange. (Bu bir portakal.)
 
 
 
Uzaktaki tekil varlığı gösterirken - Bu bir hayvan, eşya veya insan olabilir. - That is a / an .......... . kalıbı kullanılır.
 
That is a table. (Şu bir masa.)
 
That is an eraser. (Şu bir silgi.)
 
That is a window. (Şu bir pencere.)
 
That is an apple. (Şu bir elma.)
 
That is a dustbin. (Şu bir çöp kutusu.)
 
That is a pencilcase. (Şu bir kalemlik.)