Olumlu Cümleler

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

OLUMLU CÜMLELER

 

ÖZNE+FİİL+NESNE. Bu üç kelimeyi bu şekilde sıralarsak bir cümle kurmuş oluruz.

Ahmet writes stories =Ahmet hikaye yazarBazı zamanlarda özneyle fiil arasında bir yardımcı fiil bulunur. Ahmet is writing a story =Ahmet hikaye yazıyor.

Fiilde de kullanıldığı zamana göre birtakım değişiklikler görülür. Ahmet wrote a story =Ahmet bir hikaye yazdı.   Ancak olumlu cümlelerin kurulumu Ö + F + N kuralından ibarettir.  Burada dikkatleri çekmemiz gereken bir nokta şudur ki bazı fiiller nesne almaz. Nesne, tanımı itibarıyla fiilden etkilenen öğedir. Ahmet camı kırdı. (Ahmet broke the window) cümlesinin fiili kırmaktır; bu işten etkilenen cam ise nesnedir. Ama fiil mesela uyumak olsa bu fiilden etkilenen bir öğe mümkün değildir. Ahmet uyudu. Kimi uyudu? Neyi uyudu? Bunlar cevabı olmayan mantıksız sorulardır. Dolayısıyla uyumak fiili nesne almayan bir fiildir, yani geçişsiz fiildir. Bu fiilerin kullanıldığı cümleler ÖZNE+FİİL’den ibarettir.Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Fiillerin durumuna dikkat ediniz. Zamanlarla ilgili ayrıntılı bilgi “zamanlar” bölümünde bulunabilir.

 

 

ZAMANOLUMLU CÜMLE ÖRNEKLERİ

GENİŞ ZAMANI SPEAK FRENCH

GEÇMİŞ ZAMANI SPOKE FRENCH

ŞİMDİKİ ZAMANI AM SPEAKING FRENCH

PERFECT TENSEI HAVE SPOKEN FRENCH

GELECEK ZAMANI WILL SLEEP

OLUMSUZ CÜMLELER

 

ZAMANOLUMSUZ CÜMLE ÖRNEĞİ

GENİŞ ZAMANI DO NOT SPEAK FRENCH

GEÇMİŞ ZAMANI DID NOT SPEAK FRENCH

ŞİMDİKİ ZAMANI AM NOT SPEAKING FRENCH

SORU CÜMLELERİ

 

(Soru kelimesi) + yardımcı fiil+ ÖZNE + FİİL + NESNE       Why                    does              Ahmet        write       stories? Yine dikkat ediniz ki Ö + F + N iskeleti yerinde duruyor.Bu yapı tüm zamanlarda böyledir. Yani hangi zaman olursa olsun sorular işte bu kalıba oturtularak kurulur.

 

 

ZAMANSORU CÜMLELERİ

GENİŞ ZAMANWHO DO YOU LOVE?

GELECEK ZAMANWHERE WILL YOU GO?

GEÇMİŞ ZAMANWHEN DID YOU SEE AYŞE?

ŞİMDİKİ ZAMANWHERE ARE YOU GOING?

 

 

Her soruda –ne, ne zaman, neden, nasıl gibi- soru kelimeleri olmaz. Yardımcı fiil kullanarak da soru yapılabilir. Do you speak French?=Fransızca konuşuyor musunuz? Bunlar yes ya da no diye cevaplanacak sorular oldukları için bunlara YES/NO QUESTION denir. Bu durumda yukarıda verdiğimiz soru kalıbından soru kelimesini çıkarırız ve kalıp şöyle olur;Yardımcı fiil + ÖZNE + FİİL + NESNE

   Does             Ahmet    write    stories? =Ahmet hikaye yazar mı?

 

 

ZAMANYES/NO QUESTIONS

GENİŞ ZAMANDO YOU LOVE FATMA?

GELECEK ZAMANWILL YOU GO TO SCHOOL?

GEÇMİŞ ZAMANDID YOU SEE AYŞE?

ŞİMDİKİ ZAMANARE YOU GOING TO SCHOOL?

 

 

Sorular bilinmeyeni öğrenmek için sorulur. Eğer bilinmeyen, cümlenin nesnesiyse tabi ki soru kalıbı içinde nesne bulamayız.Who do you love? =Kimi seviyorsun? = soru kelimesi + yardımcı fiil + ÖZNE + FİİL? (nesne yok) *********Eğer bilinmeyen öğe özneyse yani özneyi soruyorsak işimiz daha da kolay;

SORU KELİMESİ + FİİL +      NESNE?          Who                broke      the window?= CAMI KİM KIRDI?Dikkat ettiyseniz bu formülde soru kelimesi ifadesini büyük harfle yazdık çünkü o özne yerine kullanılıyor. Yani normalde özne olması gereken yerde soru kelimesi var (çünkü özneyi bilmiyoruz)

 

 

 

ZAMANÖZNE SORULARI

GENİŞ ZAMANWHO SPEAKS FRENCH?

GELECEK ZAMANWHO WILL DO IT?

GEÇMİŞ ZAMANWHAT HAPPENED?

KISACASI

 

Tekrar edilmesi gereken önemli bir nokta ve bu sayfanın özeti:Bu kalıplar bütün zamanlarda aynıdır. Sadece yardımcı fiil ve fiilde değişiklikler olur. SİSTEM AYNI, KELİMELER FARKLI. İngilizce öğrenmenin en güzel tarafı

 

 

ÖZNE+yardımcı fiil+not+FİİL+NESNEAhmet        does            not     write    stories Dikkat edilirse özne+fiil+nesne yapımızın korunduğu görülür. Yani cümlenin iskeleti yine aynıdır.Bütün zamanlarda olumsuz cümle işte bu şekilde kurulur.Kullanılan zamana göre değişen tek şey kullanılan yardımcı fiil ve fiilin şekli değişir

Benzer İçerikler