İngilizce Aile Bireyleri

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Father / fa:dı/ : baba

Mother / madı/ : anne

Brother / bradı/ : erkek kardeş

Sister / sistı/ : kız kardeş

Grandmother / grandma:dı/ : büyük anne

Grandfather / grandfa:dı/ : büyük baba

Uncle / ankıl/ : dayı, amca

Aunt / a:nt/ : teyze, hala

Wife / wayf / : kadın eş

Husband / hazbınd/ : erkek eş , koca

Daughter / do:tı/ : kız evlat

Son / san/ : oğul

Parents / peırınts/ : evebeyn

Friend / frend/ : arkadaş

Cousin / k^z’ın/ : kuzen

Elder sister / el’dır sistı/ : abla

Elder brother / el’dır bradı/ : ağabey, abi

Bride / brayd/ : gelin

Son-in-law / san inlo/ : damat

Step mother,father / step madı,fa:dı/ : üvey anne, baba

Step sister,brother / step sistı, bradı/ : üvey kız yada

 

üvey erkek kardeş

 

Father in law / fa:dı inlo/ : kayınpeder

Mother-in-law / madı inlo/ : kaynana

Darling / darling/ : sevgili/ m/

Neighbour / neybır/ : komşu

Baby / beybi/ : bebek

Benzer İçerikler