İngilizce Aylar ve Mevsimler

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

 

Aşağıdaki tablolardan ingilizce aylar ve mevsimlerin ingilizce ve türkçe karşılıklarını inceleyelim:

İngilizce Aylar Türkçe Anlamı Aylar Türkçe Anlamı
January Ocak July Temmuz
February Şubat August Ağustos
March Mart September Eylül
April Nisan October Ekim
May Mayıs November Kasım
June Haziran December

Aralık

 

 

İngilizce mevsimler ve türkçe karşılıkları:

Mevsimler

Türkçe Anlamı
Spring İlkbahar
Summer Yaz
Autumn Sonbahar
Winter Kış