İngilizce Mastar Konu Anlatımı

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

MASTAR: Fiillerin isimleridir. Filler yalın hallerinde Türkçe’de emir kipindedirler. Mesela yap, git, ye, dur fiilleri yalın haldedir ve emirdir.

Bunlar –mak, -mek eki alarak isimleşirler yani mastar olurlar. Mesela

Yapmak, gitmek kelimeleri birer fiil değildir, isimdir. Yani mastardır.

Kısacası mastarlar fiillerin –mak, -mek eki alıp isimleşmiş halleridir.

Aynı durum İngiliz dilinde de vardır. Do, go, eat, stop gibi kelimeler emir bildirir. Bunları mastar yapmak için de iki yol vardır:

  1. Fiilin başına to getirmek. Be fiildir, to be mastardır. Be “ol” demektir, “to be” “olmak.
  2. Fiile –ing ekleyerek. Be- being, go, going gibi. İkisi arasında bir fark yoktur. Sadece kullanım alanları farklılık gösterebilir.