3. Sınıf -Phisical Appearance

Yayınlanma 3. Sınıf İngilizce

Aşağıdaki tabloda sol tarafta ülke adları vee sağ tarafta da uyruk adları göreceksiniz.
Kendimizi İngilizce ifade ederken, "Ben Türk'üm" demek için "I am Turkish" deriz.
"Türkiye'liyim" demek için "I am from Turkey" deriz.
Ülke adı Uyruğun söylenişi
Turkey Turkish
Spain Spanish
Japan Japanese
Britain British (English)
Germany German
Italy Italian
the USA American
Joe is American. Bill is English. Hans is German. Franc is French. Yoko is Japanese.
Surname veya "last name" soyadı anlamına geliyor.
Name: Michael Surname: Schumacher
What is his name? What is his surname?
His name is Michael. His surname is Schumacher.
Age: 36 Nationality: German
How old is he? What is his nationality?
He is thirty-six years old. He is German
Beautiful ugly
Fat thin
Tall short
Old young
Happy sad
Bu kavramlar zıt anlamlıdır.
-Is John tall or short?
-John is tall.
-Is your mother old?
-No she isn't.
-How old is she?
-She's forty years old.
Katty is tall.
Katty is thin.
She is young.
She has got black eyes and blonde hair.
She has got pink trousers.
She has got a blue blouse.
George is very tall and very fat. He has got brown eyes and very short black hair. He has got a white shirt. He has got yellow shorts and yellow shoes