3. Sınıf -Food And Drink

Yayınlanma 3. Sınıf İngilizce

"Favourite" kelimesi "en sevdiğin" anlamındadır. Yani "What is your favourite food?" diyince, "En sevdiğin yemek nedir?" diye sormuş oluruz.
-What is your favourite food?
-My favourite food is chicken.
Mete's favourite food is pizza.
Dikkatinizi çekti mi, cümlelere tek birşeyden bahsetmek (tek kalem gibi) için kelimeden önce "a" harfi ekledik.
Birden fazla şeyden bahsettiğimizde de kelimenin sonuna "-s" ekini ekledik.
Bu iki yöntemle bahsettiğimiz ingilizce bir kelimenin tekil mi çoğul mu olduğunu anlatmış oluyoruz. Şimdi bunları biraz daha yakından inceleyelim.
"a" bir tane manasına gelir.
a teacher a cup
a building a car a tree
-What is that?
-It is a book.
Sesli bir harf ile başlayan kelimeler için "a" yerine "an" kullanırız.
an orange an apple
an egg an elephant
There is an apple in the refrigerator.
There is an elephant and a bird in the picture.
İçecekleri, sayamayacağımız için, içine koyduğumuz kaplarla birlikte söyleriz.
a bottle of milk a cup of tea
a cup of coffee a glass of water
Bir şeyin miktarını sayısını söylemeden anlatmak için "some" veya "a lot of" kullanabiliriz.
"some" "biraz" demektir.
"A lot of" "çok" demektir.
Some apples.
A lot of apples.
There are some oranges in the bag.
There are a lot of oranges in the tree.
-How many cars are there in the garage?
-There are seven cars in the garage.
Adjectives - Sıfatlar:
hungry aç thirsty susamış bored sıkılmış
tired yorulmuş cold soğuk, üşümüş hot sıcak, sıcaklamış
I am hungry.
My friend is thirsty.
Ali isn't bored.
Joe is tired.