3. Sınıf -Birthdays

Yayınlanma 3. Sınıf İngilizce

Bir şeyin bir kişiye ait olduğunu söylemek istersek, O kişinin adının yanına "-s" harfi getiririz. Şimdi aşağıdaki ingilizce cümleleri inceleyelim.
My father's birthday is on Saturday.
Betty's birthday party is on Friday at 3 o'clock
"'s" ekleyince cümleye nasıl bir anlam eklemiş olduk, anladınız mı?
"My father's" diyince "babamın"
"Betty's" diyince "Betty'nin" demiş olduk.
Asking about the age: yaş sorma
-My father is thirty-eight years old.
-How old are you?
-I am eleven years old.
-How old is Tolga?
-Ali is nineteen years old.
-How old is he?
-He is sixteen years old.
Şimdi de ayları öğrenelim.
There are 12 months in a year.
Ocak January
Şubat February
Mart March
Nisan April
Mayıs May
Haziran June
Temmuz July
Ağustos August
Eylül September
Ekim October
Kasım November
Aralık December
Cümle içinde, ayları söylemeden önce "in" demeliyiz.
My birthday is in June.
Ali's birthday is in March.
There are thirty days in April and June.
There are thirty days in November too.
There are thirty-one days in January and March.
-How many days are there in February?
-There are twenty-eight days in February.