My Pets There

İngilizce Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 3. Sınıf İngilizce

MY PETS

Tekil isimler ve sayılamayan isimler ile "there is" kullanıyoruz.

Çoğul isimler ve sayılabilen isimler ile "there are" kullanıyoruz.

İngilizce konuşurken bir şeyden kaç tane olduğunu sormak için de "how many?" deriz.

Hayvanlar / Animals

cat

dog

bird

chicken

cow

sheep

duck

donkey

horse

fish

frog

rabbit

bee

giraffe

mouse

monkey

lion

bear

tiger

elephant

parrot

snake

There are three cows, a sheep and three chickens in the farm. There are bears, lions and tigers in the zoo.

-How many bears are there in the zoo? -There are four bears in the zoo

-Is there a horse in the farm? -Yes, there is.

-Where are the tigers? -They are in a cage. -What colour is a tiger? -It is orange, black and white.

-Are the lions in a cage too? -Yes they are.

10

ten

16

sixteen

11

eleven

17

seventeen

12

twelve

18

eighteen

13

thirteen

19

nineteen

14

fourteen

20

twenty

15

fifteen

11 ve 12 nin söylenişleri özeldir. 13'ten 19'a kadar olan sayıları ise, ikinci rakamın sonuna "teen" ekleyerek söyleriz.

I have got twelve books in my bookcase. There are thirteen monkeys in the zoo. There are sixteen buttons on my telephone.

-Has a donkey got four legs? -Yes, a donkey has got four legs. A horse has got four legs too.