LOOK, TASTE, FEEL, SMELL…

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

Duygu ve seziş fiilleri

 

Look : “Bakmak” fiili yanına bir sıfat eklendi!inde ….görünmek anlamını verir.

 

Mary looks happy

 

Mary mutlu görünüyor.

 

Happy : mutlu

 

My sister looked ill yesterday.

 

Kız karde"im dün hasta göründü.

 

#ll : hasta

 

Fell : “Hissetmek”/duymak anlamındadır.

 

How are you today?

 

Bugüh nasılsınız.

 

I feel better , thank you.

 

Daha iyi hissediyorum, te"ekkür ederim

 

She feels bad.

 

O kötü hissediyor.

 

I don’t feel well.

 

#yi hissetmiyorum

 

Bad : kötü

 

Taste : “Tatmak/tad vermek” anlamına gelir.

 

The meal tastes delicious.

 

Yeme!in tadı lezzetli

 

The cake tastes good.

 

Pastanın tadı iyi

 

Delicious : lezzetli

 

Good : iyi

Benzer İçerikler