Frequency Adverbs - Sıklık Zarfları

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

FREQUENCY ADVERBS / SIKLIK ZARFLARI

 

Sıklık Zarfları iki gruptur; 

 

a) Tek kelime sıklık zarfları, 

b) İki kelime sıklık zarfları. 

 

A- TEK KELİME SIKLIK ZARFLARI: 

 

 

1. Sıklık zarfları gün boyunca veya haftalık olarak yaptığımız eylemlerin sıklık derecesini anlatmak için kullanırız.

 

Never - HiçBir Zaman

Seldom - Nadiren

Sometimes - Bazen

Often - Sık sık

Usually - Genellikle

Always - Her zaman

 

. Sıklık zarflarının cümledeki yeri esas fiilden önce, 'Be' (am, is, are, was, were) fiilinden sonra kullanılır. 

 

Esas Fiil İle Kullanım 

I always get up at 10 o'clock on Sundays. 

(Pazarları daima saat 10'de kalkarım.)

What time do you usually go to school? 

(Okula genellikle saat kaçta gidersin?)

We often brush our teeth.

(Biz sık sık dişlerimizi fırçalarız.)

My parents can seldom go on holiday. 

(Annem ve babam nadiren tatile çıkabiliyorlar.)

 

'Be' Fiili İle Kullanım 

I am never late for school. 

(İşe asla geç kalmam.)

He is usually tired in the evening. 

(O akşamları genellikle yorgun olur.)

She is never ready.

(O asla hazır olmaz.)

The weather is often rainy here. 

(Buralarda hava sık sık yağmurlu olur.)

 

Sıklık zarfları kiplerden önce ve sonra kullanılabilir. 

 

Kipler İle Kullanım 

I usually can do my homework after school. 

(Genellikle okuldan sonra ödevimi yapabilirim.)

He can sometimes help his father. 

(Bazen babasına yardım edebiliyor.)

My friend can never solve this problem.

(Arkadaşım asla bu problemi çözemez.)

My cat often can catch a rat.

(Kedim sıklıkla fare yakalayabilir.)

 

4. Sometimes cümle başında ve sonunda da kullanılabilir. 

 

Örnek:

I sometimes eat lunch at school. 

Sometimes I eat lunch at school. 

I eat lunch at school sometimes. 

 

5. Sıklık zarflarını sormak için HOW OFTEN soru kelimesi kullanırız. 

 

Örnek:

How often do you go to movies? (Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin?)

How often do they play tennis? (Ne kadar sık tenis oynarlar?)

How often is he late? (Ne kadar sık geç kalır?)

 

6. EVER soru cümlelerinde kullanılır? 

 

Örnek:

Do the buses ever run on time? Yes, often. (Otobüsler hiç zamanında kalkar mı? Evet, sık sık.)

Do boys and girls ever play football? No, they seldom do. (Hiç oğlanlar ve kızlar futbol oynar mı? Hayır, nadiren oynarlar.)

 

B- İKİ KELİME SIKLIK ZARFLARI:

 

1. iki kelime sıklık zarflarına örnekler. 

 

Two-words Frequency Adverbs

 

On Saturdays 

Cumartesi günleri

 

Every year 

Her yıl 

 

At the weekends 

Hafta sonları

 

Every day 

Her gün

 

Once a week 

Haftada bir kez 

 

Twice a month 

Ayda iki kez

 

2. İki kelime sıklık zarfları cümle sonunda veya cümle başında kullanılır. Kesinlikle cümle ortasında kullanılmaz. 

 

Örnek: 

I every day get up at 6 o'clock. 

I get up at 6 o'clock every day. 

Every day I get up at 6 o'clock.