Used To

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

Used To  Konu Anlatımı

Used To kalıbı önceden olan alışkanlıklarımızı anlatmak için ya da eskiden olan durumveya halin şimdi devam etmediği durumlarda kullanırız. Ancak burdaki amaç önceden yaptığımız alışkanlıkların, durumun veya hâlin şimdi ise olmadığını , devam etmediğinivurgulamaktır.

 

Soru ve olumsuz cümle yapılarında farklı, olumlu cümle yapısında farklı kullanımı vardır.

 

 

Olumlu Cümle Yapısı

 

Olumlu cümle yapısında USED TO kalıbını olduğu gibi kullanırız. Herhangi bir değişiklik yoktur.

 

I

You

We

They    +    USED TO + V1

He

She

It

Örnekler;

 

I used to smoke but ı don’t any more.

(Eskiden sigara kullanırdım ancak şimdi hiç içmiyorum.)

I used to do exercise but now I don’t have any time.

(Eskiden ekzersiz yapardım ancak şimdi hiç zamanım yok.)

I used to be a student but now I’m a businessman.

(Eskiden bir öğrenciydim ancak şimdi bir iş adamıyım.)

 

 

Olumsuz Cümle Yapısı

 

Olumsuz cümle yapısında ise didn’t ekliyor ve used to kalıbındaki ‘-d ‘ takısını kaldırıyoruz.

 

I

You

We

They    Didn’ t+    USE TO + V1

He

She

It

Örnekler;

 

She didn’ t use to go to school by bus.

(O Eskiden okula minibüsle gitmezdi.)

I didn’t use to smoke but now I smoke.

(Eskiden sigara kullanmazdım  ancak şimdi içiyorum.)

I didn’t use to do exercise but now I do exercise everyday.

(Eskiden ekzersiz yapmazdım ancak şimdi her gün yapıyorum.)

 

 

Soru Cümlesi Yapısı

 

Soru Cümlesi yapısında ise did use to yardımcı fiilini kullanıyoruz.

 

                  I

              You

               We

Did +  They   + USE TO + V1

              She

               He

                It

Örnekler;

 

Did she use to go to school by bus?

(O eskiden okula minibüsle mi giderdi?)

Did you use to smoke?

(Eskiden sigara kullanır mıydın?)

Did you  use to do exercise at that time?

(Eskiden o zamanlarda ekzersiz yapar mıydınız?)

 

 

Karışık Cümleler;

 

She used to play the guitar. (O eskiden gitar çalardı.)

Did she use to play the guitar? (O eskiden gitar çalar mıydı?)

She didn’t use to play the guitar. (O eskiden gitar çalmazdı.)

He used to live in Ankara when he was young. (O gençliğinde Ankara da yaşardı.)

Did he use to live in Ankara when he was young? (O gençliğinde Ankarada mı yaşardı?)

He didn’t use to live in Ankara when he was young. (O gençliğinde Ankara da yaşamazdı.)

They used to start the work in April. (Onlar işe nisan ayında başlarlardı.)

Did they use to start the work in April? (Onlar işe Nisan ayında mı başlarlardı?)

They didn’t use to start the work in April. (Onlar işe nisan ayında başlamazlardı.)

Did you use to read dedective novels? ( Eskiden dedektif romanları okur muydun?)

I used to read dedective novels. (Eskiden dedektif romanları okurdum.)

I didn’t use to read dedective novels. (Eskiden dedektif romanları okumazdım.)