2. Sınıf İngilizce Testi

Yayınlanma 2. Sınıf İngilizce

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) Karşımızdaki kişinin ismini nasıl sorarız?

A)What is your name?                         B) How are you?

C) Good morning                                 D) Good afternoon

 

2) “What is your name?” sorusuna nasıl cevap veririz?

A) Fine, thanks.And you?                     B) My name is Hakan.

C) Good evening                                   D) Hello

 

3) “Hello” ne anlama gelir?

A) merhaba                                           B) iyi akşamlar

C) güle güle                                          D) çık

 

4)  “Good morning” ne anlama gelir?

A) merhaba                                            B) gel

C) git                                                      C) günaydın

 

5) “Good afternoon” ne anlama gelir?

A) anne                                                   B) baba

C) tünaydın                                             D) sessiz ol

 

6) “İyi akşamlar” kelimesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) tünaydın                                             B) good evening

C) hello                                                    D) hi

 

7) “Stand up” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ayağa kalk                                           B) Götür

C) getir                                                     D) atla

 

8) “Sit down” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) yaz                                                       B) çiz

C) otur                                                       D) aç

 

9) “Open your books” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) otur                                                       B) kalk

C) ismini yaz                                             D) kitabını aç

 

10) “Close your books” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) parmağını kaldır                                    B) kitabını kapat

C) pencereyi aç                                           D) yaz

 

11) “Teacher” ne demektir?

A) kapı (bilgi yelpazesi.net)                        B) pencere

C) öğretmen                                                D) kalem

 

12) “Öğrenci” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

A) student                                                    B) door

C) pencil                                                      D) window

 

13) “Window”  kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) sıra                                                         B) kitap

C) kapı                                                        D) pencere

 

14) “Door” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) defter                                                     B) kapı

C) silgi                                                        D) kalem

 

15) “Family” kelimesi ne anlama gelir?

A) aile                                                         B) anne

C) baba                                                        D) kardeş

 

16) “Kız kardeş” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

A) father                                                      B) mother

C) sister                                                       D) aunt

 

17) “Father” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) baba                                                        B) anne

C) teyze                                                        D) bebek

 

18) “Otmher” karışık verilmiş olan bu İngilizce kelimenin doğru yazılmış şekli nedir?

A) father                                                       B) baby

C) sister                                                        D) mother

 

19) “Mother” la aynı anlama gelen(eş anlamlı) kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) father-dad                                                B) mother-mom-mommy

C) grandfather-grandad                                D) grandmother-grandma

 

20)  “Hala, teyze” anlamına gelen kelimenin İngilizce karşılığı nedir?

A) aunt                                                          B) sister

C) baby                                                         D) brother

 

21) “Grandfather” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) kız kardeş                                                  B) erkek kardeş

C) dede                                                          D) baba

 

22) “2+2=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?

A) one                                                            B) two

C) five                                                            D) four

 

23) “4×2=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?

A) eight                                                           B) nine

C) two                                                             D) ten

 

24) “10÷5=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?

A) six                                                               B) eight

C) two                                                              D) seven

 

25) “6+1=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?

A) three                                                            B) seven

C) four                                                              D) eight

 

BAŞARILAR