İHL Arapça Müfredat Konuları Tüm Sınıflar

İngilizce Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Arapça Konuları

İHL Arapça Müfredat Konuları Tüm Sınıflar

9. Sınıf müfredat konuları:

Sesler ve Harfler, Selamlaşma ve Tanışma, Aile ve Ev, Alışveriş, Günlük Hayat, Öğünler, Tatil, Hobiler, İnsanlar ve Mekanlar olmak üzere 9 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatla bazı ünitelerin birleştirilmesi (1. ile 2. ünite, 6. ile 7. ünite) ve bazı ünitelerin çıkarılması ( 12. ünite) suretiyle örtüşmektedir.

10. Sınıf müfredat konuları

: Örnek Şahsiyetler, Aile ve Alışveriş(3.-4. ünite), Öğrencinin Hayatı(2.ünite), Öğünler(8.ünite), Tatil(10.ünite), Ulaşım Araçları(12.ünite), İletişim Araçları (14.ünite), Bayramlar(16.ünite), İslamda İbadetler(19.ünite), Hz. Muhammed(Sav) Hayatı(20.ünite) olmak üzere 10 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatın bazı üniteleri birleştirildiği zaman yeni müfradat ile örtüşmektedir bunlar ünitelerin yanında parantez içinde verilmiştir. Yalnız Örnek Şahsiyetler ünitesi ile ilgili metin bulunmamaktadır. Örnek Şahsiyetlerle ilgili metinler diğer yazılı kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir. Eski müfredatın 1,5,6,7,9,11,15,17,18. ünitelerinin gramer konuları yeni müfredatla örtüşmekte olup bunlar sadece dilbilgisi açısından işlenecektir.

11.Sınıf müfredat konuları:

İslam’ın Şartları, Vücudumuz, Kur’an-ı Kerim, Doğruluk ve Güvenirlik, Türk Mutfağı, Hz. Peygamberin a.s Sünneti, İnsanlar Arası İlişkiler, Dua, Çevre Kirliliği, Sahabe, Örnek Şahsiyetler, Trafik, Doğal Afetler, Peygamberler olmak üzere 14 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatta bulunmayan Vücudumuz, Doğruluk ve Güvenirlilik, Türk Mutfağı, Dua, Örnek Şahsiyetler ile ilgili metinler başka kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir.

 

Beş isim dilbilgisi gramer kitaplarından, Meful mutlak ve Meful lieclih konusu 12. sınıf kitabında(9.ünitede) ele alınmış olup öğrencilere buradan fotokopi edilerek ve gramer kitaplarından faydalanılarak işlenecektir.

12.Sınıf müfredat konuları:

İslam’da Temizlik, Fıkralar, Savaş ve Barış, Tarihi Şahsiyetler, Şirk ve İman, Yardımlaşma, Sokakta Yaşayan Çocuklar, İnsan Hakları, Anne-Baba Sevgisi, Birleşmiş Milletler, Abdest, Tövbe, İslam’da Ahlak, Kötü Alışkanlıklar olmak üzere 14 üniteden oluşmaktadır.

Eski müfredatta bulunmayan İslam’da Temizlik, Fıkralar, Tarihi Şahsiyetler, Yardımlaşma, Anne-Baba Sevgisi, Abdest, Tövbe ile ilgili metinler başka kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir

12. sınıf müfredatına ilave edilen Lazım ve Müteaddi Fiil, Şart Edatları dilbilgisi konuları 11.Sınıf kitabında (16.ve17. Ünitede) ele alınmış olup öğrencilere buradan fotokopi edilerek ve gramer kitaplarından faydalanılarak işlenecektir.